X
تبلیغات
زیست شناسی عمومی

سه شنبه یازدهم مرداد 1390

رمضان

حلول ماه مبارک رمضان را بر عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض .می کنم.

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت

شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت . . .

نوشته شده توسط جواد در 12:41 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم مرداد 1390

زیست

معرفی رشته کم مخاطب زیست شناسی (خداکنه که همیشه کم مخاطب بمونه) تا بازار کارش همیشه خالی بمونه .............

مقدمه

محل زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد،
و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی شده
است و این گوناگونی تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی
است که در جهان خلقت موجود می باشد.گیاهان، جانوران، سلول‌ها، دریا و دیگر موجودات برخی از گرایش‌های
این رشته را تشکیل می‌دهند، گرایش‌های رشته زیست‌شناسی عمومی جهت دبیری زیست‌شناسی
عبارت است از: دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا. رشته زیست شناسی
سلولی ملکولی نیز در گرایش‌های علوم سلولی و ملکولی میکروبیولوژی، ژنتیک و
بیوشیمی و بیوفیزیک عرضه می‌شود.
در رشته زیست‌شناسی سلولی ملکولی و زیست شناسی عمومی هر کدام در طول ۴ سال
عرضه می‌گردد.

ارائه پیشنهاد

 

درسهای رشته

ردیف نام درس
۱ آز تشریح و ریخت شناسی گیاهی
۲ آز زیست شناسی جانوری
۳ آز زیست شناسی گیاهی
۴ آز فیزیولوژی جانوری ۳
۵ آزمایشگاه ایمونولوژی
۶ آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهی
۷ آزمایشگاه اکولوژی عمومی
۸ آزمایشگاه اکولوژی گیاهی
۹ آزمایشگاه بافت شناسی جانوری
۱۰ آزمایشگاه بافت و جنین شناسی
۱۱ آزمایشگاه باکتریولوژی ۱
۱۲ آزمایشگاه باکتریولوژی ۲
۱۳ آزمایشگاه بیوشیمی
۱۴ آزمایشگاه بیوشیمی ۱
۱۵ آزمایشگاه بیوشیمی ۲
۱۶ آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی
۱۷ آزمایشگاه جانور شناسی ۱
۱۸ آزمایشگاه جانور شناسی ۲
۱۹ آزمایشگاه جلبک شناسی
۲۰ آزمایشگاه جنین شناسی
۲۱ آزمایشگاه حشره شناسی
۲۲ آزمایشگاه ریتزایی و اندام زایی
۲۳ آزمایشگاه زیست شناسی (گیاه – جانور) ۲
۲۴ آزمایشگاه زیست شناسی انگل
۲۵ آزمایشگاه زیست شناسی جانوری
۲۶ آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی
۲۷ آزمایشگاه زیست شناسی ملکولی
۲۸ آزمایشگاه زیست شناسی ک – ج ۱
۲۹ آزمایشگاه زیست شنای سلولی و ملکول
۳۰ آزمایشگاه ژنتیک
۳۱ آزمایشگاه ژنتیک ۱
۳۲ آزمایشگاه ژنتیک ۲
۳۳ آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی ۱
۳۴ آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی ۲
۳۵ آزمایشگاه شیمی ۱
۳۶ آزمایشگاه شیمی ۲
۳۷ آزمایشگاه شیمی آلی ۱
۳۸ آزمایشگاه شیمی آلی ۲
۳۹ آزمایشگاه شیمی عمومی
۴۰ آزمایشگاه فیزیولژی جانوری ۱
۴۱ آزمایشگاه فیزیولژی جانوری ۲
۴۲ آزمایشگاه فیزیولژی جانوری ۳
۴۳ آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی ۱
۴۴ آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی ۲
۴۵ آزمایشگاه فیزیولژی مقایسه‌ای
۴۶ آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
۴۷ آزمایشگاه فیزیولوی گیاهی
۴۸ آزمایشگاه فیزیک
۴۹ آزمایشگاه فیزیک ۱
۵۰ آزمایشگاه فیزیک ۲
۵۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲
۵۲ آزمایشگاه قارچ شناسی
۵۳ آزمایشگاه میکرو بیولوژی ۲
۵۴ آزمایشگاه میکروبیولژی صنعتی
۵۵ آزمایشگاه میکروبیولژی عمومی
۵۶ آزمایشگاه میکروبیولژی محیطی
۵۷ آزمایشگاه میکروبیولژی کاربردی
۵۸ آزمایشگاه میکروبیولوزی مواد
۵۹ آزمایشگاه میکروبیولوژی ۱
۶۰ آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی
۶۱ آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری
۶۲ آزمایشگاه جانور شناسی ۲
۶۳ آمار زیستی
۶۴ آمار زیستی عملی
۶۵ آنالیز رشد
۶۶ آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها
۶۷ آنزیمولوژی
۶۸ اپیدمیولوژی میکروبها
۶۹ اثر کار و ورزش
۷۰ از گیاهان دارویی و مفردات پزشکی
۷۱ ازدیاد گیاهان
۷۲ اصول رده‌بندی گیاهان
۷۳ اصول روشهای رده بندی گیاهان
۷۴ اصول قارچ شناسی
۷۵ انتقال مواد
۷۶ اندام‌زایی مهره داران
۷۷ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
۷۸ ایمنی شناسی
۷۹ ایمنی شناسی پیشرفته
۸۰ ایمونولوژی
۸۱ اکوفیزیولوژی
۸۲ اکوفیزیولوژی گیاهی
۸۳ اکولوژی پوششهای گیاهی
۸۴ اکولوژی جانوری
۸۵ اکولوژی عملی
۸۶ اکولوژی عمومی
۸۷ اکولوژی گیاهی
۸۸ اکولوژی میکرو ارگانیسم‌ها
۸۹ اکولوژی و تکامل رفتار
۹۰ بافت شناسی
۹۱ بافت شناسی جانوری
۹۲ بافت شناسی و جنین شناسی
۹۳ باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی
۹۴ باکتری‌شناسی عمومی
۹۵ باکتریولوژی ۱
۹۶ برنامه نویسی کامپیوتر
۹۷ بیماریهای گیاهی
۹۸ بیوتکنولوژی
۹۹ بیوتکنولوژی میکروبی
۱۰۰ بیوسیستماتیک تکمیلی
۱۰۱ بیوسیستماتیک جانوری
۱۰۲ بیوسیستماتیک جانوری تکمیلی
۱۰۳ بیوسیستماتیک جانوری مقدماتی
۱۰۴ بیوشیمی
۱۰۵ بیوشیمی ۱ و ۲
۱۰۶ بیوشیمی ۲
۱۰۷ بیوشیمی تکمیلی
۱۰۸ بیوشیمی فیزیک
۱۰۹ بیوفیزیک
۱۱۰ بیوفیزیک سلولی
۱۱۱ بیولوژی ملکولی و تکامل
۱۱۲ پایان‌نامه
۱۱۳ پرتوزئولژی
۱۱۴ پرنده شناسی
۱۱۵ تاریخ اسلام
۱۱۶ تازه‌های فیزیولوژی گیاهی
۱۱۷ تالوفیتها
۱۱۸ تاکسونومی جدید
۱۱۹ تحول و تکامل در گیاهان
۱۲۰ تربیت بدنی ۲
۱۲۱ تربیت بدنی ۱
۱۲۲ تشریح تکوینی مقایسه‌ای مهره‌داران
۱۲۳ تشریح مقایسه‌ای گیاهان آوندی
۱۲۴ تشریح مقایسه‌ای مهره داران
۱۲۵ تشریح و ریخت شناسی گیاهی
۱۲۶ تشریح و مرفولوژی گیاهی
۱۲۷ تغذیه معدنی
۱۲۸ تمایز سلولهای جانوری
۱۲۹ تنظیم بیان ژن
۱۳۰ تنوع زیستی
۱۳۱ تولید مثل و جنسیت
۱۳۲ تکامل
۱۳۳ تکامل موجودات زنده
۱۳۴ جانور شناسی ۱
۱۳۵ جانور شناسی ۲
۱۳۶ جذب و انتقال
۱۳۷ جغرافیای جانوری
۱۳۸ جغرافیای گیاهی
۱۳۹ جلبک شناسی
۱۴۰ جنین شناسی
۱۴۱ جنین شناسی مقایسه ای جانوران
۱۴۲ حشره شناسی
۱۴۳ خاک شناسی
۱۴۴ رابطه آب و خاک و گیاه
۱۴۵ رده بندی فیلوژنتیک
۱۴۶ رشد و نمو پیشرفته
۱۴۷ رشد و نمو گیاهی
۱۴۸ رفتار شناسی
۱۴۹ روشها و ابزارهای ویژه علوم جانوری
۱۵۰ رونویسی و ترجمه
۱۵۱ ریاضی ۱
۱۵۲ ریاضی ۲
۱۵۳ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
۱۵۴ زبان خارجه
۱۵۵ زمین شناسی
۱۵۶ زیست شناسی انگلها (توری و عملی)
۱۵۷ زیست شناسی پرتوی
۱۵۸ زیست شناسی پرتوی تکمیلی
۱۵۹ زیست شناسی تکوینی جانوری
۱۶۰ زیست شناسی تکوینی گیاهان
۱۶۱ زیست شناسی جانوری
۱۶۲ زیست شناسی سلولی
۱۶۳ زیست شناسی سلولی پیشرفته
۱۶۴ زیست شناسی سلولی تکمیلی
۱۶۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۶۶ زیست شناسی گیاهی
۱۶۷ زیست شناسی گیاهی و جانوری ۱
۱۶۸ زیست شناسی گیاهی و جانوری ۲
۱۶۹ زیست شناسی ملکولی
۱۷۰ زیست شناسی ملکولی تکمیلی
۱۷۱ زیست شناسی ملکولی و تکامل
۱۷۲ زیست شناسی سلولی و ملکولی عملی
۱۷۳ ژنتیک
۱۷۴ ژنتیک ۱
۱۷۵ ژنتیک ۲
۱۷۶ ژنتیک انسانی
۱۷۷ ژنتیک تکمیلی
۱۷۸ ژنتیک تکوینی
۱۷۹ ژنتیک گیاهی
۱۸۰ ژنیتک پروکاریوتها
۱۸۱ ساختار دی ان ا و همانندسازی
۱۸۲ سمینار
۱۸۳ سیتوژنتیک
۱۸۴ سیستماتیک گیاهی ۱
۱۸۵ سیستماتیک گیاهی ۲
۱۸۶ سیستماتیک گیاهی ۳
۱۸۷ شیمی ۱
۱۸۸ شیمی ۲
۱۸۹ شیمی آلی (نظری، عملی)
۱۹۰ شیمی آلی ۱
۱۹۱ شیمی آلی ۲
۱۹۲ فارسی عمومی
۱۹۳ فتوسنتز
۱۹۴ فلور ایران
۱۹۵ فیزیولوژی تنش ها
۱۹۶ فیزیولوژی تغذیه بیوانرژتیک
۱۹۷ فیزیولوژی تولید مثل
۱۹۸ فیزیولوژی جانوری
۱۹۹ فیزیولوژی جانوری ۱
۲۰۰ فیزیولوژی جانوری ۲
۲۰۱ فیزیولوژی جانوری ۳
۲۰۲ فیزیولوژی خواص
۲۰۳ فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی
۲۰۴ فیزیولوژی سازش
۲۰۵ فیزیولوژی عصب و عضله
۲۰۶ فیزیولوژی غشای سلولی
۲۰۷ فیزیولوژی گیاهی
۲۰۸ فیزیولوژی گیاهی ۱
۲۰۹ فیزیولوژی گیاهی ۲
۲۱۰ فیزیولوژی گیاهی ۳
۲۱۱ فیزیولوژی مقایسه‌ای
۲۱۲ فیزیولوژی میکرو ارگانیسم‌ها
۲۱۳ فیزیولوژی ورزش
۲۱۴ فیزیک
۲۱۵ فیزیک ۱
۲۱۶ فیزیک ۲
۲۱۷ فیزیک الکترونیک
۲۱۸ فیزیلوژی جانوری تکمیلی
۲۱۹ قارچ شناسی
۲۲۰ قارچ شناسی تکمیلی
۲۲۱ قارچهای بیماری زا
۲۲۲ گونه و گونه‌زایی
۲۲۳ گیاهان دارویی و مفرادات پزشکی
۲۲۴ لیمنولوژی
۲۲۵ مباحث ویژه
۲۲۶ مبارزه با علفهای هرز
۲۲۷ مبانی زیست شناسی تکوینی
۲۲۸ مبانی سلولی و ملکولی رشد و نمو
۲۲۹ مبانی کامپیوتر
۲۳۰ متابولیسم در کشت سلول و بافت
۲۳۱ متابولیسم گیاهی
۲۳۲ متابولیسم گیاهی پیشرفته
۲۳۳ متمم جانورشناسی
۲۳۴ متمم سیستماتیک گیاهی
۲۳۵ متون اسلامی
۲۳۶ متون زیست شناسی
۲۳۷ معارف اسلامی ۲
۲۳۸ مهندسی ژنتیک
۲۳۹ میروسکپی الکترونی نظری عملی
۲۴۰ میکروبیلوژی ۲
۲۴۱ میکروبیولوژی ۲
۲۴۲ میکروبیولوژی آب و پسابها
۲۴۳ میکروبیولوژی خاک
۲۴۴ میکروبیولوژی دریاها
۲۴۵ میکروبیولوژی صنعتی
۲۴۶ میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته
۲۴۷ میکروبیولوژی عمومی
۲۴۸ میکروبیولوژی غذایی
۲۴۹ میکروبیولوژی گیاهی
۲۵۰ میکروبیولوژی محیطی
۲۵۱ میکروبیولوژی مواد غذایی
۲۵۲ میکروبیولوژی و بهداشت محیط زیست
۲۵۳ میکروبیولوژی کاربردی
۲۵۴ میکروسکوپ الکترونی
۲۵۵ میکوز
۲۵۶ مکانیسم سلولی و ملکولی سرطان
۲۵۷ مکانیسم عمل تنظیم کننده‌های رشد
۲۵۸ مکانیسم عمل هورمونها
۲۵۹ مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی
۲۶۰ نور و آندوکرینولوژی
۲۶۱ نور و فیزیولوژی رفتار
۲۶۲ هالوفیتها
۲۶۳ ویروس شناسی
۲۶۴ ویروس شناسی پیشرفته
۲۶۵ ویروس شناسی عمومی
۲۶۶ ویروسهای حیوانی
۲۶۷ یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه‌ای
۲۶۸ کارگاه کامپیوتر
۲۶۹ کشت سلول و بافت
۲۷۰ کشت سلول و بافت جانوری
۲۷۱ کشت سلول و بافت گیاهیصنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاهی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، واحدهای تولیدی که در زمینه علوم زیستی فعالیت دارند ، به کار مشغول شوند.

نوشته شده توسط جواد در 12:31 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم مرداد 1390

ارشد

الان باید چندتا از گرایش های ارشد این رشته رو براتون معرفی کنم.

ارشد ناپیوسته خون شناسی و بانک خون

مقدمه

خون یک ماده حیاتی است گرچه اهمیتی ویژه دارد اما نتوانسته در حیات موجودات جای آب را به خود اختصاص دهد آب اصلی ترین ماده ای است که بخش عمده ای از خون را تشکیل می دهد اما بحث ما درباره رشته ای که به مسائل بسیار مهم و جزئی می پردازد .از آنجا که در تشخیص بیماریهای خون بررسی های آزمایشگاهی نقش مهم دارد و در درمان این قبیل بیماریهای نیاز به انواع فرآورده های خونی می باشد ، همچنین با توجه به پیشرفت های وسیعی که در زمینه خون شناسی صورت گرفته و به منظور تامین نیروی انسانی لازم در رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و انجام خدمات آزمایشگاهی بیماری های خونی ، دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در دانشگاه های واجد شرایط دایر می گردد.
۱-تعریف و هدف
کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون به دوره ای اطلاق می شود که دارندگان مدرک کارشناسی پس از طی آن و تکمیل مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مصوب مربوط به اخذ مدرک کارشناسی ارشد این رشته نائل می گردند.
هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی و بانک خون توانایی و مهارت لازم جهت انجام کارهای ازمایشگاهی برای کمک به تشخیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده های آن و همچنین آشنایی و تسلط به بانک و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند.
۲- طول دوره
طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون ۲ سال می باشد .
دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی مشخص نمایند.
سایر مقررات و آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا میگردد.

ارائه پیشنهاد

 

درسهای رشته

ردیف نام درس
۱ آمار حیاتی
۲ ایمنی شناسی پایه
۳ ایمنی شناسی پیشرفته
۴ ایمونولوژنتیک
۵ ایمونوهماتولوژی و انتقال خون
۶ بانک خون
۷ بیولوژی مولکولی پیشرفته
۸ بیولوژی مولکولی و سلولی
۹ پایان‌نامه
۱۰ خون شناسی ۱
۱۱ خون شناسی ۲
۱۲ خون شناسی ۳
۱۳ سمینار
۱۴ کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی
۱۵ کارورزی هماتولوژی و بانک خون
۱۶ کنترل کیفی خون شناسی و بانک خون
۱۷ مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوانصنعت و بازار کار

دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال خون مناسب خدمت خواهند نمود.

ارشد ناپیوسته ویروس شناسی

مقدمه

ویروس شناسی ، چقدر ویروس مهم شده است . نه تنها درسی برای آن اختصاص نیافته بلکه یک رشته را انحصارا به خدمت گرفته است . اما این طور نیست ، این ویروس ها نیستند که مهم شده اند بلکه جان انسان ها و نجات آن اهمیت یافته و در همین راستا و به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته ویروس شناسی و دستیابی به راههای تحقیق و تتبع در علوم وابسته به آن برای نیل به خودکفایی و در نتیجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوری اسلامی دوره کارشناس ارشد (ناپیوسته ) رشته ویروس شناسی با مشخصات زیر ارائه می گردد.

۱-تعریف و هدف
کارشناسی ارشد ویروس شناسی (ناپیوسته به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در برمی گیرد و اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی می باشد.
هدف از ایجاد آن تربیت افرادی لایق ، متعهد ، کاردان می باشد که بتوانند برمبانی علم ویروس شناسی و متون علمی موجود احاطه یافته در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق درعلوم و بدست آوردن کارایی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم به خوبی بتوانند به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در این رشته پرداخته و از مقالات علمی و تحقیقات علوم ویروس شناسی و علوم وابسته در جهت پیشبرد مرزهای دانش و کمک به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده نمایند.
۲-طول دوره و شکل نظام
براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول دوره ۲ سال می باشد.
برای هرواحد درسی نظری در هر نیمسال ۱۷ ساعت آموزش در نظر گرفته شده است و دانشجو باید به ازای هر ساعت درس نظری حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه ، بحث و تجزیه و تحلیل در درس بنماید.
تعداد کل واحدهای ای دوره برابر آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳۲ واحد است بعلاوه دانشجویان با نظر استاد راهنما ملزم به انتخاب ۱۲ واحد دروس کمبود یا جبران هستند.
۵-ضرورت و اهمیت
باتوجه به گسترش رو زافزون دامنه علم ویروس شناسی و تحقیقات دامنه داری که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل مختلف بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیز جهت کوشش د رپژوهشهای علمی برای نیل به خودکفایی و آماده ساختن افراد جهت ادامه تحصیل تا مرحله دکتری علمی دایر نمودن این دوره اهمیت آن مشخص می گردد و تاسیس این دوره در دانشگاه های جمهوری اسلامی کاملا ضروری است.

ارائه پیشنهاد

 

درسهای رشته

ردیف نام درس
۱ آسیب‌شناسی عمومی
۲ آمار حیاتی
۳ اپیدمیولوژی
۴ استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها
۵ ایمنی شناسی ۲
۶ ایمنی شناسی عمومی
۷ بافت شناسی عمومی
۸ باکتری شناسی
۹ پایان‌نامه
۱۰ تک یاخته شناسی مقدماتی
۱۱ حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری آنها
۱۲ زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک
۱۳ ژنتیک میکرو ارگانیسم ها
۱۴ سمینار
۱۵ قارچ شناسی عمومی
۱۶ مباحث خاص ویروس شناسی
۱۷ مقدمات حشره شناسی و حشره شناسی پزشکی
۱۸ میکروسکوپ الکترونی
۱۹ ویروس شناسی سیستماتیک ۱
۲۰ ویروس شناسی سیستماتیک ۲
۲۱ ویروس شناسی عملی ۱
۲۲ ویروس شناسی عملی ۲
۲۳ ویروس شناسی عمومیصنعت و بازار کار

دانشجویانیکه این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.

ارشد ناپیوسته سم شناسی

مقدمه

سم شناسی عجب رشته ای! سم را دو جور می شناسد یک جور آن زمانی است که بدانید این ماده سم است و خود کشی نکنید و جورد گیر آنکه این رشته به چه درد ما می خورد و چه استفاده ای می توانیم از آن برای درمان ببریم . باتوجه به نقش روز افزون داروها و سموم در صنایع ، کشاورزی ، داروسازی ، پزشکی و محیط زیست و آثار مخربی که تماس با آنها برای انسان و محیط زندگی ممکن است بوجود آورد و نیازهای روز افزون جامعه و پیشرفت دانش و فن آوری در رشته سم شناسی ، ایجاب می نماید که برنامه اموزشی رشته کارشناسی ارشد سم شناسی نیز متناسب با این تغییرات متحول شده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
۱-تعریف رشته
سم شامل هر ماده شیمیایی و غیرشیمیایی می شود که در صورت مواجهه موجودات زنده با آن ، آثار و عوارض سو بدنبال داشته باشد.
بنابر این سموم دسته بزرگی از مواد مخاطره آمیز محیط زیست می باشند و انسانها بطور فزاینده ای در معرض تماس با این مواد هستند که بسیاری از آنها بالقوه سمی هستند.
لذا باید از اثراتی که اینگونه مواد برمحیط زیست وارد می سازند مطلع بود.برنامه تربیت کارشناسی ارشد سم شناسی شاخه ای از علوم طبیعی و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی می باشد که به منظور رفع نیازهای خدماتی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی ، صنایع(دارویی ، شیمیایی ، غذایی و … ) مراکز کنترل و نظارت برسموم ، آزمایشگاه ها ی سم شناسی ، مراکز پزشکی قانونی ، سازمان های مرتبط با سموم از قبیل حفظ نباتات و محیط زیست تشکیل شده است.
فارغ التحصیلان این رشته انتظار می رود اطلاعات کافی در جنبه های مختلف علم سم شناسی در سطح عمومی داشته باشند و نیازهای جامعه را در این ارتباط حل نماید.

۳-فلسفه تدوین برنامه
در دنیای حاضر، همزمان با رشد روز افزون علوم ، صنعتی شدن جوامع و معرفی انواع مواد شیمیایی ، احتمال تماس انسان با سموم و امکان بروز مسمومیت ها و بیماریهای گوناگون افزایش یافته است .
از آنجا که حفظ سلامت انسان و محیط زندگی وی از حقوق اصلی او محسوب می شود، در راستای تحقق عدالت اجتماعی برمد نظر گرفتن این حق اساسی تاکید می شود . دانشمندان مسلمان و ایرانی در شناخت محیط زندگی و داروها و سموم پیشقدم بوده اند و در این برنامه بر روح حاکم برفرهنگ غنی ملی در زمینه های بوم شناختی تاکید می شود.
از آنجا که تشخیص خصوصیات سموم از جنبه های قانونی نیز کاربرد های تعیین کننده دارد برجنبه های Moral و اخلاق پزشکی نیز تاکید می شود.
همچنین از نیازهای اساسی انسانها تمایل به رشد و تعالی است و انسانها فطتا طالب شناخت بهترخلقت هستند.
لذا در این برنامه بر افزودن اطلاعات ، ایجاد نگرشهای لازم و تقویت جنبه پژوهشگری و دستیابی به نهانهای خلقت تکیه می شود و سعی میگردد با بکارگیری شیوه های جدثد و قدیم تعلیم و تربیت ، در جهت افزایش قدرت تفکر ، استقلال ، تصمیم گیری و افزایش توان حرفه ای فراگیرندگان با توجه به نیاز های جامعه و اولویت های ملی گام برداشته شود.
وجود این دانش اندوختگان درکنار سایر متخصصین سم شناسی و پزشکی به شناخت بهتر سموم و عوارض آنها و پیشگیری ازمسمومیتها کمک خواهد نمود.
۴-ماموریت
سم شناسی علمی است چند جانبه که نیاز به تحقیق و مطالعه دقیق در همه ابعاد آن (پایه ، بالینی ، محیط زیستی و دارویی و پزشکی قانونی ) احساس می شود.
ماموریت اصلی تربیت دانش آموختگانی است که می توانند د رنظام های بهداشتی ، پژوهشی و خدماتی مربوط به سموم انجام وظیفه کنند.
با تربیت این نیروها ، تشخیص و اندازه گیری سموم و داروها در مایعات بیولوژیک و غیربیولوژیک و امور مربوط به سم شناسی قانونی و پیشگیر از مسمومیتها زیر نظر متخصصین سم شناسی مقدور خواهد بود.
همچنین امید می رود با اجرای موفق این برنامه آموزشی سطح علمی د راین رشته ارتقا یافته و در حد استانداردهای بین المللی باشد و کشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید.
۵-چشم انداز
در یک دنیای در حال تغییر و تحول و پیشرفت ، کارشناسان ارشد سم شناسی نقش موثر و کار آمدی در پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول خدمات بهداشتی جامعه در همکاری با متخصصین گروه پزشگی خواهندداشت.
همچنین امید می رود با اجرای موفق این برنامه آموزشی سطح علمی در این رشته ارتقا یافت ه و در حد استانداردهای بین المللی باشد و کشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید.
مطابق استانداردهای بین المللی باشد و کشور و جامعه را با پیشرفت های علمی هماهنگ نماید مطابق استانداردهای بین المللی ، کارشناسان ارشد سم شناسی باید جایگاه های مورد نیاز در مراکز مختلف پژوهشی و خدماتی جامعه را کسب نمایند.
از جمله می توان به خدمات د رصنایع داروسازی سازمان حفاظت محیط زیست ، آتش نشانی ، شهرداری ، آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانها ، صنایع و … نام برد.
روشهای شناسایی و تعیین مقدار غلظت داروها و سموم در خون و مایعات بیولوژیک به تحول نیاز دارد.
عوارض مزمن سموم شیمیایی و آفت کش ها و همچنین آثار مزمن سلاح های شیمیایی متحول گردند و از همه روشهای رایج داخل و خارج بدنی از جمله تکنیکهای بیوشیمیایی ، سلولی و مولکولی جدید باید استفاده گردد.
لذا امید می رود که این رشته بتواند لااقل درده سال آینده جایگاه واقعی خود را از لحاظ رفع نیازهای حرف وابسته در سطح ملی کسب نماید.

ارائه پیشنهاد

 

درسهای رشته

ردیف نام درس
۱ آمار و اطلاع رسانی عملی
۲ آمار و اطلاع رسانی نظری
۳ بیوشیمی
۴ بیولوژی (زیست شناسی )
۵ داروشناسی ۱
۶ داروشناسی ۲
۷ روش های تجزیه دستگاهی عملی
۸ روشهای تجزیه دستگاهی نظری
۹ سم شناسی بالینی
۱۰ سم شناسی سموم طبیعی
۱۱ سم شناسی صنعتی
۱۲ سم شناسی عملی
۱۳ سم شناسی قانونی عملی
۱۴ سم شناسی قانونی نظری
۱۵ سم شناسی محیطی عملی
۱۶ سم شناسی محیطی نظری
۱۷ سم شناسی نظری
۱۸ سمینار
۱۹ شیمی تجزیه
۲۰ فیزیولوژی
۲۱ کارآموزیصنعت و بازار کار

دانش آموختگان علم سم شناسی نقش پژوهشی و خدماتی در حیطه علم سم شناسی را در سطوح عمومی خواهند داشت.
از جنبه پژوهشی باید در انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در سم شناسی و علوم مرتبط در مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط کوشا باشند. در بسمت تحقیقات بنیادی می توان به بررسی مکانیسم ها ی بیوشیمیای ، سلولی و مولکولی اثرات سموم با استفاده از نوآوری و برپایی متدهای تحقیقاتی جدید اشاره نمود .
در قسمت کاربردی باید با تشخیص بموقع مشکلات مرتبط به سم شناسی در جامعه به انجام پژوهشهای لازم برای رفع آن نیاز ها اقدام نمایند.مثلا ارزیابی ریسک تماس با سموم و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و پیشگیری از آثار زیانبار سموم در سطح پایه و بالینی از جمله پژوهشهای کاربردی در این رشته هستند.
در قسمت خدماتی می توانند د رامور سم شناسی و تعیین غلظت خونی داروها در آزمایشگاه ها فعالیت نمایند.
همچنین در مراکز سم شناسی قانونی در تشخیص و شناسایی سموم همکاری کنند.
بعلاوه در سازمانها و موسسات مرتبط باعلم سم شناسی بر حسب نیاز به امور سم شناسی مشغول باشند.
لذا برای دانش اموختگان این رشته برمبنای نقش و وظایف ذکر شده باید اهداف زیر در نظر گرفته شود.

نوشته شده توسط جواد در 12:28 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم مرداد 1390

تالو فیتها

برای این که این ترم یه درس با حال و شیرین (البته برای من) داشتیم من خواستم  چندتا کتاب  معرفی کنم براتون تا با این درس بیشتر آشنا بشین:

 

 

تالوفیت‌ها
جلبکها و نقش آنها در زندگی انسان
کتاب حاضر شرحی است اجمالی بر زندگی و اثرات مفید و مضر جلبک‌های تک سلولی و پر سلولی در طبیعت و زندگی انسان و حیوان .مولف پس از طبقه‌بندی انواع جلبک‌ها, ساختمان مولکولی جلبک‌ها را تشریح نموده و درباره زیستگاه جلبک‌ها, فتوسنتز جلبک‌ها و تغذیه جلبک‌ها و ویژگی‌های جلبک‌ها برحسب رنگ توضیح داده است …
زیست‌شناسی جلبکها (رشته زیست‌شناسی)
سالمونلا
در این کتاب, مباحثی در زمینه زیست‌شناسی, فیزیولوژی, اپیدمیولوژی, ساختار آنتی‌ژنی, ایمونولوژی و پاتوژنز سالمونلاها برای دانشجویان و پژوهندگان پزشکی, دامپزشکی و باکتری‌شناسی تدوین شده است .فصل اول شامل کلیاتی درباره سالمونلا و سالمونلوزها و فصل دوم شامل جنس سالمونلا است .در فصل سوم و چهارم, …
قارچها
قارچها
من باکتری هستم
نوجوانان در این کتاب از مجموعه کتاب‌های((دانستنی‌های بهداشتی)) ذیل مباحث مختلف اطلاعاتی درباره((باکتری)) کسب می‌کنند .مباحث کتاب عبارت‌اند از :تفاوت‌های ویروس با باکتری, کاربردهای پزشکی باکتری‌ها و نقش آنها در ساخت مواد مختلف, بیماری‌هایی که در اثر باکتری به وجود می‌آیند و علایم و عوارض آنها(مانند …

نوشته شده توسط جواد در 12:20 |  لینک ثابت   • 

جمعه پنجم فروردین 1390

زیست شناسی گیاهی

از عالم گیاهان چه می دانیم؟ ساعت ژنتيكي, كنترل كننده گلدهي گياهان: بنا بر يافته هاي جديد, گياهان داراي نوعي "ساعت ژنتيكي" هستند كه زمان به پايان رسيدن خواب زمستاني و شروع گلدهي بهاره را تعيين ميكند. سالهاست كه دانشمندان در جستجوي پاسخ اين پرسش هستند كه گياهان چگونه زمان مناسب براي گلدهي را تشخيص ميدهند. اكنون دو گروه از پژوهشگران انگليسي و آمريكايي موفق به يافتن سرنخهايي شده اند كه ميتواند اين معما را توجيه كند, و اميدوارند به كمك آن بتوان توليد محصولات گياهي را افزايش داد. نتايج اين تحقيق در نشريه "نيچر" چاپ شده است. در يكي از دو پژوهش انجام شده (چكيده انگليسي), محققان موفق شده اند پاسخ اين سوال را بيابند كه چرا برخي گياهان براي گلدهي به يك دوره سرما نياز دارند. با وجودي كه ژن هاي زيادي به عنوان مسوول گلدهي شناسايي شده است. پژوهشگران دانشگاه ويسكانسين ژن ديگري را شناسايي كردند, كه VIN3 ناميده شده. ژن VIN3 منجر به متوقف شدن عمل ژن ديگري (به نام FLC) ميشود كه وظيفه آن توليد پروتئيني است كه جلوي گلدهي را ميگيرد. پروفسور "ريچارد آماسينو" بيوشيميست دانشگاه ويسكانسين توضيح ميدهد: "اين بخشي از سازوكاري است كه طول دوره سرما را اندازه ميگيرد." دوره سرمايي كه برخي گياهان براي گلدهي به آن نياز دارند اصطلاحا "ورناليزاسيون" نام دارد. برخي گونه هاي گياهي در پاييز رشد ميكنند و در زمستان به خواب ميروند. اين گياهان بايد مجهز به سيستمي باشند كه بر اثر يك موج گرماي موقتي "اشتباها" به گل نروند. به گفته پروفسور آماسينو, ژن VIN3 بخشي از سيستمي است كه سپري شدن كامل زمستان را تشخيص ميدهد. وي كه اين ژن را به كمك همكارش "سيبوم سونگ" مكان يابي كرده, ميگويد اين ژن تنها زماني فعال ميشود كه گياه يك دوره سرما را تجربه كرده باشد. آنها اين ژن را در يكي از ارقام گياه "آرابيدوپسيس" (گياهي وحشي از تيره كلم كه دو بار در سال به گل ميرود) سويه هاي جهش يافته بدون ژن VIN3 اصلا به گل نرفتند. به اعتقاد گروه پژوهشي آماسينو, پروتئين ساخته شده توسط ژن VIN3 پروتئين ژن FLC (كه با نام هيستون ها شناخته ميشوند) را تغيير ميدهد. در پاييز ژن FLC به شدت فعال است, ولي در بهار بعد از ورناليزاسيون, عمل ژن FLC متوقف ميشود و لذا گياه به گل ميرود. در پژوهش دوم (چكيده انگليسي) كه در موسسه جان اينز در انگلستان انجام شد, گروه پژوهشي تغييرات شيميايي را كه گياه ميتواند به كمك آنها گذراندن دوره سرما را "به ياد بياورد" بررسي كردند. آنها در پژوهشهاي پيشين خود دو ژن VRN1 و VRN2 را به عنوان ژن هاي موثر در گلدهي شناسايي كرده بودند. در اين پژوهش اخير آنها دريافتند كه ژني كه H3 ناميده شده و عامل تغييرات شيميايي در هيستون است, مانند نوعي حافظه عمل ميكند كه گياه به كمك آن ميتواند تشخيص دهد كه يك دوره طولاني سرما را سپري كرده است. پروفسور "كارولين دين" سرپرست تيم پژوهشي جان اينز, اين پديده را چنين تشريح ميكند: "در سرماي شديد انگلستان ما منتظر نشانه هاي بهار هستيم تا بتوانيم سرما را فراموش كنيم. اما گياهان به عكس عمل ميكنند: آنها سرما را به خاطر ميسپارند تا بتوانند در زمان مناسب به گل بروند. شناختن ماهيت اين پديده علاوه بر اين كه از ارزش علمي بالايي برخوردار است, از نظر كاربردي هم اهميت دارد, چرا كه زمان گلدهي بر ميزان محصول اثر قابل ملاحظه اي ميگذارد."
نوشته شده توسط جواد در 20:53 |  لینک ثابت   •